بهینه سازی تصاویر برای سئو

بهینه سازی تصاویر برای سئو

بهینه سازی تصاویر وب سایت یکی از عوامل مهمی است که شاید بعضی از نویسندگان به راحتی از آن رد می شوند و آن را موضوع مهمی نمی بینند.

استفاده از تصاویر در نوشته کیفیت نوشته را چندین برابر می کند و بهینه سازی تصویر در SEO کمک زیادی به ما خواهد کرد:

ادامه ی مطلب